Producent Sorbentu Diatomitowego

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze "GÓRTECH" sp. z o.o.

30-552 Kraków
ul. Wielicka 50
BANK ZACHODNI WBK S.A. 39 1500 1487 1214 8008 6718 0000
NIP: 677-004-65-96
REGON: 350500378
KRS: 0000097646-Sąd Rejonowy w Krakowie
wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Rok założenia: 1990

Zakład produkcyjny

Kopalnia Diatomitu wraz z Zakładem Przeróbczym w Jaworniku Ruskim

37-751 Żohatyn
gm. Bircza, woj. Podkarpackie

Biuro Handlowe w Krakowie

30-552 Kraków
ul. Wielicka 50
tel. kom.: +48 609-417-000
e-mail: spggortech@interia.pl

Sorbent Diatomitowy Krajowy

Ceny produktów obowiązujące od 09.05.2017


Odbiór sorbentu - Wydział Produktów Diatomitowych w Jaworniku Ruskim


Nazwa produktu i jego uziarnienie Rodzaj i wielkość opakowania Cena 1t netto zł/t Podatek VAT 23% Cena 1t brutto zł/t
Sorbent diatomitowy gruby (2,0-5,0 mm) Worki 25 kg 1.649,00 379,27 2.028,27
Sorbent diatomitowy specjalny (5-20 mm) Worki 25 kg 1.790,00 411,70 2.201,70
Sorbent diatomitowy drobny (0,5-3,0 mm) z dodatkiem pyłu dla zwiększenia chłonności Worki 25 kg 1.299,00 298,77 1.597,77
Pyły (0-0,25 mm), (0-0,5 mm) Worki 40 kg 990,00 227,70 1.217,70
Pyły (0-1 mm) Worki 40 kg 990,00 227,70 1.217,70
Puder (0-0,063 mm) Worki 40 kg 1.990,00 457,70 2.447,70
Produkty specjalne według uzgodnienia według uzgodnień według uzgodnień według uzgodnień