Producent Sorbentu Diatomitowego

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze "GÓRTECH" sp. z o.o.

30-437 Kraków
ul. Warowna 10
BANK ZACHODNI WBK S.A. 39 1500 1487 1214 8008 6718 0000
NIP: 677-004-65-96
REGON: 350500378
KRS: 0000097646-Sąd Rejonowy w Krakowie
wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Rok założenia: 1990

Zakład produkcyjny

Kopalnia Diatomitu wraz z Zakładem Przeróbczym w Jaworniku Ruskim

37-751 Żohatyn
gm. Bircza, woj. Podkarpackie
tel./fax : +48 16 672-50-50
tel. kom.: +48 536-016-262

Biuro Handlowe w Krakowie

30-437 Kraków
ul. Warowna 10
tel. kom.: +48 609-417-000
tel. kom.: +48 601-485-082
e-mail: spggortech@interia.pl
e-mail: sylwester.warwas@gmail.com

Sorbent Diatomitowy Krajowy

Ceny produktów obowiązujące od 14.11.2016


Odbiór sorbentu - Wydział Produktów Diatomitowych w Jaworniku Ruskim


Nazwa produktu i jego uziarnienie Rodzaj i wielkość opakowania Cena 1t netto zł/t Podatek VAT 23% Cena 1t brutto zł/t Cena 1 worka netto zł/worek Cena 1 worka brutto zł/worek
Sorbent diatomitowy gruby (2,0-5,0 mm) Worki 25 kg 1.490,00 342,70 1.832,70 37,25 45,85
Sorbent diatomitowy specjalny (5-20 mm) Worki 25 kg 1.490,00 342,70 1.832,70 37,25 45,85
Sorbent diatomitowy drobny (0,5-3,0 mm) z dodatkiem pyłu dla zwiększenia chłonności Worki 25 kg 996,00 229,08 1.225,08 24,90 30,63
Pyły (0-0,25 mm), (0-0,5 mm) Worki 40 kg 890,00 204,70 1.094,70 35,60 43,79
Pyły (0-1 mm) Worki 40 kg 850,00 195,50 1.045,50 34,00 41,82
Puder (0-0,063 mm) Worki 40 kg 1.790,00 411,70 2.201,70 71,60 88,07
Sorbent diatomitowy plus (0,2-3,0 mm) posiadający świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Worki 15 kg 2.200,00 506,00 2.706,00 33,00 40,59
Produkty specjalne według uzgodnienia według uzgodnień według uzgodnień według uzgodnień

Odbiór sorbentu - Biuro Handlowe w Krakowie


Nazwa produktu i jego uziarnienie Rodzaj i wielkość opakowania Cena 1t netto zł/t Podatek VAT 23% Cena 1t brutto zł/t Cena 1 worka netto zł/worek Cena 1 worka brutto zł/worek
Sorbent diatomitowy drobny (0,5-3,0 mm) Worki 25 kg 1.210,00 278,30 1.488,30 30,25 37,21
Sorbent diatomitowy plus (0,2-3,0 mm) posiadający świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Worki 15 kg 2.200,00 506,00 2.706,00 33,00 40,59